home-page
home-page

Meer sociaal contact

6
0

De projecten

Willekeurig Populair Recent

Meer sociaal contact

Warme buurt

Het project ‘Warme buurt’ wil sociale contacten bevorderen bij mensen die vereenzaamd zijn. Elke zorgvrager wordt gematcht met een vrijwilliger die het bezoekwerk op zich neemt. De contacten kunnen variëren van een gewoon huisbezoek tot actievere contacten. Vrijwilligers krijgen ondersteuning en begeleiding.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Meer sociaal contact

Beweging voor vrouwen op Rozemaai

Vrouwenbeweging Ekeren wil in de wijk Rozemaai lichaamsbeweging organiseren voor beginnende sportende vrouwen op een laagdrempelige manier. Het sociale aspect van de sportactiviteit staat hier centraal.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Meer sociaal contact

OXOT Antwerpen

OXOt Antwerpen heeft als missie om een artistiek en sociaal thuisland te zijn voor buitengewone kunst van buitengewone mensen. Hierbij tracht het verschillende disciplines met mekaar te laten praten en heeft het de ambitie de artistieke katalysator te zijn in het district Antwerpen.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Meer sociaal contact

Toekomststraat

De Toekomststraat is erop gericht bewoners, ondernemers en beleidsmakers evaringsgericht te laten uitzoeken hoe een andere benadering van een straat, en in het verlengde daarvan de openbare ruimte, mogelijk is. Bewoners gaan samen met Antwerpen aan’t woord vzw, het district, de stad en partners aan de slag rond hun duurzame droomstraat. Samen leven staat centraal.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Meer sociaal contact

Kielse parkfeesten

Het Kiel heeft nood aan een muziekfestival voor en door de buurt. Er wordt een samenwerking opgezet met Sunshine Concerts vzw, de Nova, NoMoBs, samenlevingsopbouw, andere verenigingen en bewoners uit de buurt om het festival dat gedurende vijf jaar plaatsvond in het Kielpark nieuw leven in te blazen.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Meer sociaal contact

Viva naai-atelier

VIVA-SVV provincie Antwerpen vzw organiseert een naai-atelier met de nadruk op het bereiken van kansengroepen. Zowel leren naaien als mensen samenbrengen zijn doelstellingen van dit project. Een naaisessie is goedkoop, vrijblijvend en laagdrempelig.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer