home-page
home-page

Bewonersgroepen

4
0

De projecten

Willekeurig Populair Recent

Bewonersgroepen

Baisement 2060

Baisement 2060 startte een werking voor en door bewoners in de kelder van de Sint-Amanduskerk in Antwerpen-Noord. Later zou men er socio-culturele activiteiten organiseren. Voordat deze werking van start kon gaan, had de kelder een grondige opfrisbeurt nodig.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Bewonersgroepen

Financiële ondersteuning bewonersgroep langblokken

Bewonersgroep Langblokken in de wijk Luchtbal vergaderde tweemaandelijks. In 2015, toen de renovatiewerken van de appartementsgebouwen dichterbij kwamen, wilden ze dit aantal opdrijven. Ze moesten lokalen huren en wilden graag een hapje en een drankje aanbieden. Bovendien wilden ze hun vrijwilligers op het einde van het jaar belonen met een feestje.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Bewonersgroepen

Kandoe-project

Individuen en buurten zijn rijk aan ideeën en know-how, een kapitaal dat vaak ongebruikt blijft. Universiteit van het Algemeen Belang wil dit kapitaal activeren met de KanDoe-methodiek en buurtbewoners en organisaties helpen om lokale initiatieven te ontwikkelen. Het verbinden van vaardigheden en buurtbronnen in een gemeenschappelijke actie of een project doet nieuwe relaties ontstaan en versterkt het zelfvertrouwen van individuen.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer

Bewonersgroepen

Ijskast en koffiemachine bewonersgroep Gloriant 66-68

Bewonersgroep Gloriant 66-68 kocht een ijskast en koffiemachine aan om de buurtbewoners een fris of warm drankje te geven als ze langskwamen.

Burgerbegroting 2015-2016
0 0
lees meer